25 done

26 done

turniejgminny

W najbliższą sobotę tj. 18.07.2015r. w Łaziskach (g.Godów) odbędzie się coroczny turniej gmin­nych drużyn seniorów. Turniej rozpoczyna się o godzinie 13:00, nato­mi­ast LKS „Olza” Godów swój mecz w sys­temie KO (prze­gry­wa­jący odpada) roze­gra o godzinie 15:00 z drużyną KS27” Gołkowice.

Gorąco zapraszamy wszys­t­kich sym­pa­tyków „Olzy” do Łazisk na godz­inę 15:00 i zachę­camy do dopin­gowa­nia Naszej drużyny !

KS „Inter” Kros­toszow­ice 0:2 LKS „Olza” Godów


bramki: Dominik Zga­ni­acz, Marcin Boreklogo winners done

Ludowy Klub Sportowy „Olza” Godów i Szkółka Piłkarska „WIN­NERS” pod­pisały list inten­cyjny w sprawie szkole­nia dzieci na obiek­cie sportowym w Godowie, gdzie dzieci­aki mają wyśmien­ite warunki do treningu.


Szkółka Piłkarska WIN­NERS została założona w 2014 roku przez tren­erów Szy­mański Łukasz i Łyczko Piotr. Celem szkółki jest szkole­nie dzieci oparte na nowoczes­nych meto­dach treningowych oraz metodologii Pol­ish Soc­cer Skills.


Ruch jest prze­jawem życia, a akty­wność fizy­czna jest czyn­nikiem ksz­tał­tu­ją­cym orga­nizm człowieka i jego funkcje. Człowiek potrze­buje akty­wności fizy­cznej tak samo jak poży­wienia i powi­etrza. Wys­tępu­jący u dzieci „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci zaspoka­ja­nia tej bardzo ważnej potrzeby, zapewnienia niezbęd­nego czyn­nika sty­mu­lu­jącego rozwój: fizy­czny, duchowy, emocjon­alny i społeczny. Szczegól­nie w wieku przed­szkol­nym poruszanie się jest ważnym środ­kiem zdoby­wa­nia infor­ma­cji na temat otacza­jącego świata. Przez ruch dziecko ma możli­wość poz­nawa­nia siebie samego, włas­nego ciała i włas­nych możli­wości, osza­cow­a­nia swoich umiejęt­ności, a także rozwi­ja­nia wiary we własne siły oraz zdoby­wa­nia w trak­cie zabaw ruchowych społecznych doświad­czeń z innymi osobami.

Nieza­leżnie czy dane dziecko zostanie bardzo dobrym, dobrym czy prze­cięt­nym piłkarzem warto zapewnić mu odpowiedni rozwój fizy­czny. Dlat­ego naszym zadaniem jest przy­go­towanie odpowied­niego pro­gramu dos­tosowanego do wieku dziecka.


Nasza szkółka zapewnia:

— tren­ing tech­niki piłkarskiej

— tren­ing moto­ryczny (w tym tren­ing funkcjon­alny i sensomotoryczny)

- tren­ing tak­ty­czny (w tym anal­iza video)

- wiedza z zakresu diety i regeneracji

- inten­sy­wność ćwiczeń uza­leżniona od wieku

- tren­ing sta­bi­liza­cyjny i korekcyjny


Zaję­cia w szkółce prowadzą:


Łukasz Szy­mański, Piotr Łyczko, Tomasz Sosna


!!! Nabór do szkółki prowad­zony jest przez cały rok !!!


Więcej na www​.inter​soc​cer​.fut​bolowo​.pl/Skala trud­ności tego meczu wcale nie była taka jak jego koń­cowy wynik…co można zauważyć w braku bramek do przerwy.LKS „Olza” Godów 6:0 (0:0) LKS „Płomień” Czuchów


bramki: Michał Bud­nik, Dominik Zga­ni­acz x2, Mateusz Mar­col, Michał Kubina, Dawid Mika
Nic nie uspraw­iedli­wia prze­granej „Olzy” w tym meczu.…może poza tym że źle się gra kiedy mecz prowadzi człowiek, według którego więk­szą korzyś­cią jest dopuszcze­nie do próby strzału z 20 metra niż odg­wiz­danie rzutu karnego!…czy też odg­wiz­danie spalonego po poda­niu zawod­nika drużyny przeciwnej(sic!)!MKS „Polaris” Żory 4:3 (2:2) LKS „Olza” Godów


bramki: Michał Bud­nik, Dominik Zga­ni­acz, Bar­tosz Ryszka

Panel logowa­nia:

Zaloguj Zare­jestruj

Zaloguj sie…

Login
Haslo *
Pami­etaj mnie

Zare­jestruj sie…

Pola oznac­zone (*) wyma­gane do poprawnej rejestracji.
Imie/​nazwa
Login
Haslo *
Pow­torz haslo *
Email *
Pow­torz email *

Treningi:

pacholek

KONIEC

SEZONUUnikalnych wizyt:

Dzisiaj: 1
Wczo­raj: 19
Bieżący tydzień: 20
Poprzedni tydzień: 109
Bieżący miesiąc: 361
Poprzedni miesiąc: 438
Ogółem: 10365

Gościmy:

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

For­mu­larz kontaktowy

E-​mail
Imię
Temat
Treść
Proszę przepisać.xjopjczl Pomóż wal­czyć ze SPAMem!

Shout­box

Hani8602/​03/​201519:32

Zgani 5 bramek w 3 sparingach. Brawo!! :D

bambo — 25/​10/​201419:35

Zobacz na you tube Józef Żak.karty his­torii sportu Jas­trzę­bie Zdrój Górnik Zabrze GKS Jas­trzę­bie. WWW.JASNET.KULIG.DUDA.KUŚMIERSKI.GLIK — video reportaż

hajerek — 30/​03/​201417:13

Fajne po wypła­cie se zafun­duja http://​www​.olzagodow​.pro​host​.pl/​s​t​r​e​f​a​k​i​b​i​c​a​/​g​a​d​z​e​t​y​-​k​l​u​b​o​w​e :D

Tylko dla zarejestrowanych.…

Lista strzel­ców 201415

budnik

Bud­nik Michał

16 bramek

zganiacz

Zga­ni­acz Dominik

16 bramek

borekm

Borek Marcin

6 bramek

marcol

Mar­col Mateusz

5 bramki

przybyla

Przy­była Łukasz

3 bramki

sosnas

Sosna Sebas­t­ian

3 bramki

cnota

Cnota Maciej

3 bramki

kubina

Kubina Michał

3 bramki

okon

Okoń Michał

2 bramki

pukowiec

Pukowiec Jonasz

2 bramki

fira

Fira Benedykt

2 bramki

mika

Mika Dawid

2 bramki

sitekg

Sitek Gabriel

1 bramka

nophoto

Ryszka Bar­tosz

1 bramka

Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop

Na tej stronie wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, umieszcza je w pamięci Twojego urządzenia. Polityka prywatności